FANDOM


Alla comands med [ ] och något ska bytas ut. exmpel "/tpa [spelare]" blir "/tpa virresss"


TeleportEdit

Command
/spawn

Tar dig direct till spawn från vilken värls som hälst (bra om du siter fast) 

/tpa [spelare]
/tpahere [spelare]
/tpaccept
/tpdeny
/warp [WarpNamn]


HomesEdit

Command
/sethome
/sethome [Name]
/home 
/home [Name]


McmmoEdit

Command
/stats