FANDOM


Skapa en AncientGates som går från server till server

Mer info kan du hitta här http://dev.bukkit.org/bukkit-plugins/ancient-gates-reloaded/pages/

CreationEdit

1. bygg en portalen med block

2. ställ dig i portalen

3. skriv: /gate create [id]

4. skriv: /gate setfrom [id]

5. skriv: /gate open [id]

6. nu ska du ta dig till den platts du vill portalen ska leda till

7. skriv: /server [server]

8. gå till plattsen där portalen ska leda till 

9. skriv: /gate setto [id] [fromserver]

10. skriv: /gate setbungeetype [id] SERVER

11. klart!

Förklaring av []Edit

[id] = byt ut mot det namn portalen ska ha ex. main

[server] = byt ut mot servern namn

[fromserver] = byt ut mot serverns namn där portalen står i

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.